Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)